THỂ LỆ CUỘC THI CỬA HÀNG ĐẠT CHUẨN LẦN 3 NĂM 2016

 

1.      Đối tượng tham gia: Tất cả các cửa hàng Ninh Khương.

2.      Thời gian diễn ra: Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/12/2016.

3.      Chi tiết các đợt chấm giải:

-         Qúy I: tháng 6

-         Quý II: tháng 7.

-         Quý III: tháng 10.

-         Quý IV: tháng 01.2017

4.      Tiêu chí chấm giải: ( file đính kèm).

5.      Cơ cấu giải thưởng:

-         Giải cửa hàng “ĐẠT CHUẨN XUẤT SẮC TOÀN DIỆN”  

ð 5 triệu đồng + cup chứng nhận.

-         Giải cửa hàng “ ĐẠT CHUẨN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐT NHẤT” :

ð 3 triệu đồng+ cup chứng nhận.

-         Giải cửa hàng “ ĐẠT CHUẨN NHÂN VIÊN ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO TRONG TRƯNG BÀY SẢN PHẨM” :

ð 3 triệu đồng+ cup chứng nhận.

Giải thưởng sẽ được trao vào tất niên cuối năm của công ty.

Tin khác: