PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀNG NGHỀ
 
Ở Việt Nam, các ngành thủ công là những đặc điểm văn hóa truyền thống được phát triển thành nghề phổ biến khắp cả Bắc Trung Nam. Đó là sản phẩm của thành quả lao động thủ công từ thô sơ đến tỉ mỉ, tinh vi đạt trình độ cao tạo nên sản phẩm nhờ vào trí tuệ, óc thẩm mỹ, đôi bàn tay khéo léo và tình yêu bao la dành cho con người, dành cho đất nước và dành cho những giá trị truyền thống của dân tộc
 
 
 
 
 
 
Trong quá trình hoạt động của mình, Ninh Khương luôn luôn gắn lợi ích của mình vào lợi ích của người dân làng nghề, lợi ích của đất nước. Chính vì vậy, muốn Ninh Khương phát triển trước tiên phải giúp làng nghề phát triển và ổn định.