NGƯỜI LAO ĐỘNG
 
CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI NINH KHƯƠNG
1. “BHYT đặc biệt”:
- Để nhân viên đi khám chữa bệnh và phòng rủi ro tai nạn ngoài ý muốn. - Bảo hiểm gồm 2 phần: Bảo hiểm SỨC KHỎE và Bảo hiểm TAI NẠN - Chi phí Công ty sẽ đóng thêm cho mỗi nhân viên là 130,57 USD/năm (thay đổi theo phí công ty Bảo Hiểm). - Điều kiện áp dụng: đối tượng lao động có ký HĐLĐ 1 năm.
 
 
 
 
 
 
ĐÀO TẠO NỘI BỘ Đào tạo nội bộ là một trong những chủ trương hàng đầu của Ninh Khương, là chính sách chăm sóc “khách hàng nội bộ” đặc biệt. Đào tạo nội bộ được đánh giá là một trong những hoạt động rất được chú trọng ở Ninh Khương nhằm mục đích bổ sung kiến thức, nâng cao vai trò, năng lực của từng cá nhân trong việc xây dựng và phát triển chung của Ninh Khương.
 
 
 
 
 

 

 
CÂU CHUYỆN NHỎ Có ai đó đã nói rằng: “Mỗi con người, một cơ duyên”, và tôi cũng có lẽ vì chữ “duyên” ấy mà đã ở Ninh Khương cho đến giờ này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã tròn sáu năm tôi đến với Ninh Khương. Nhớ ngày ấy, một đứa học sinh viên vừa tốt nghiệp Trung cấp ngành Tài chính ngân hàng, cái ngành mà tôi đã chọn học sau khi có người bạn tỉ tê tằng: “Mày học tài chính ngân hàng đi! Ngành này bây giờ hot lắm, mai mốt ra trường tao sẽ xin cho mày làm ở ngân hàng của chú tao”. Thế là, sau khi ra trường mỗi đứa một nơi mà không nơi mà không nơi nào nhận hai đứa tốt nghiệp trung cấp để vào làm ở ngân hàng. Nhưng người bạn ấy vẫn giữ lời hứa với tôi, mặc dù không xin được ở ngân hàng nhưng bạn chỉ tôi đến Ninh Khương để xin phỏng vấn – làm nhân viên bán hàng.