HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
 
Những ngày trước chuyến đi, đoàn chúng tôi trăn trở làm sao để mang đến những nụ cười cho các bé dịp Trung thu này và rồi những hoạt động chuẩn bị đã được thực hiện chu đáo, nào là quà, quần áo, giấy khen cho các bé học giỏi, bánh kẹo, .... Tất cả không chỉ là vật chất mà trong đó còn là tấm lòng sẻ chia yêu thương đến với các bé mồ côi mái ấm Chùa Pháp Võ..
 
 
 
 
 
 
 
Trong quá trình hoạt động của mình, Ninh Khương luôn luôn gắn lợi ích của mình vào lợi ích của người dân làng nghề, lợi ích của đất nước. Chính vì vậy, muốn Ninh Khương phát triển trước tiên phải giúp làng nghề phát triển và ổn định.