Chính sách phát triển nhân sự

ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Đào tạo nội bộ là một trong những chủ trương hàng đầu của Ninh Khương, là chính sách chăm sóc “khách hàng nội bộ” đặc biệt.

Đào tạo nội bộ được đánh giá là một trong những hoạt động rất được chú trọng ở Ninh Khương nhằm mục đích bổ sung kiến thức, nâng cao vai trò, năng lực của từng cá nhân trong việc xây dựng và phát triển chung của Ninh Khương.

Hằng năm, đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn hệ thống của Ninh Khương đều được tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ về nhiều mặt, từ những kiến thức chung về công ty, bộ máy hoạt động; cho đến kiến thức về sản phẩm, khách hàng; quy trình hoạt động, kỹ năng quản lý cấp cao cho đội ngũ nhân sự chủ chốt….Có thể kể đến 13 kỹ năng trọng tâm mà bất kỳ một thành viên Ninh Khương nào cũng đều tự tin sở hữu sau mỗi kỳ đào tạo như: kỹ năng nhân sự, kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng tổ chức công việc; kỹ năng làm việc nhóm; xử lý tình huống; giải quyết xung đột…

Hoạt động phát triển nhân sự đồng bộ giúp hình ảnh thương hiệu Ninh Khương luôn được gắn liền với thái độ chăm sóc khách hàng nhiệt tình, chu đáo; sự chắc chắn, thành thục và linh hoạt trong xử lý các vấn đề.

Ở Ninh Khương, cán bộ nhân viên đều nắm vững quy trình chăm sóc khách hàng, cam kết đối với khách hàng. Mỗi cam kết đều thể hiện tinh thần cầu thị,  tôn trọng và đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Văn hoá đặc trưng của Ninh Khương cũng gắn liền với điều đó. Có thể nói, chính chiến lược đào đạo nội bộ là một trong những nhân tố góp phần tạo nên vị thế thương hiệu của Ninh Khương như ngày hôm nay.

Khóa đào tạo nội bộ năm 2017 được tổ chức trong quý I với sự tham gia đông đủ của các thành viên.

Thông qua khóa học, mọi người có được cái nhìn tổng thể hơn về “Văn hóa doanh nghiệp”, và hơn thế nữa mọi người nhận ra vai trò, trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Ninh Khương.